You are here: Home // kazania

Pranie duszy – 26 lutego 2015

Temat, który zaproponowałam, rzadko pojawia się w kazaniach w naszym Kościele, a co za tym idzie, również w naszej parafii. Wyznaczone teksty kazalne jakoś nie poruszają tej kwestii. Dlatego chcę, żebyśmy zastanowili się nad tym dzisiaj, kiedy spotykamy się poza cyklem zwykłych nabożeństw. Jak domyśliliście się zapewne, widząc ogłoszenia, chodzi o spowiedź, ale nie o to, CZY... 

Nadgorliwość – NABOżeństwo młodzieżowe, 20.11.2014

ks. Marcin Orawski 1Krl 18,21-40:19,1-8 (21) Wtedy Eliasz przystąpił do ludu i rzekł: (…) Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! (22) I rzekł: Niech nam dadzą dwa cielce. i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. (24) Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste... 

Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego Pana

Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego Pana
Hey, w związku z obchodami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego „Pronoja” odbędzie się w najbliższy czwartek wyjątkowo o godz. 18:00 w kaplicy Pierwszego Zboru Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 2 (http://kchbwroclaw.com.pl/kontakt). Kazanie pt. „Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego... 

Bóg bez brody

Bóg bez brody
Obj. 4,1-5. (1) Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. (2) I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; (3) a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego,... 

Seks i asceza

Seks i asceza
1 Kor. 7 (1) A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; (2) jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. (3) Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. (4) Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym... 

Konsumeryzm chrześcijański

Konsumeryzm chrześcijański
Dz. 2,(42) I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43) A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. (44) Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, (45) i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. (46) Codziennie... 

Walka z chwastami a Boża łaska

Walka z chwastami a Boża łaska
Nabożeństwo Młodzieżowe Wrocław, 3 lutego 2011 Tekst: Tr 3,22-32 Walka z chwastami a Boża łaska 22. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. 25. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. 26.... 
Tags: , ,

Stosunek Boga do człowieka – rozważania bożonarodzeniowe

Stosunek Boga do człowieka – rozważania bożonarodzeniowe
Stosunek Boga do człowieka – rozważania bożonarodzeniowe W środowiskach protestanckich najczęściej mówi się o stosunku człowieka do Boga za pomocą koncepcji relacji. Przekonanie o osobowości Boga implikuje możliwość wejścia człowieka w więź z Bogiem. Przedstawianie stosunku człowieka do Boga za pomocą relacji zakłada rozumienie Boga jako osobowego bytu istniejącego zewnętrznie... 

Nie upodobniajcie się do świata (Rz.12,2). A to dlaczego?

Nie upodobniajcie się do świata (Rz.12,2). A to dlaczego?
Nabożeństwo młodzieżowe (25 listopada 2010 r.) Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do świata – to słowa, które chętnie bywają wykorzystywane, jako swoistego rodzaju chrześcijańska szabelka. Za pomocą tylko tego jednego... 

Współczesne rozumienie wiary

Współczesne rozumienie wiary
Paul Tillich WYSTĄPIENIE LUTRA 31 października 1517 roku, niespełna 34 letni Marcin Luter miał przybić 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. To wydarzenie powszechnie traktowane jest jako początek Reformacji, która jako ruch religijno-społeczny miała na celu odnowę doktrynalną Kościoła katolickiego. 95 tez Marcina Lutra wskazywały na nadużycia związane z handlem...