Your are here: Home // Posts Tagged With bezreligijne chrześcijaństwo

Współczesne rozumienie wiary

Współczesne rozumienie wiary
Paul Tillich WYSTĄPIENIE LUTRA 31 października 1517 roku, niespełna 34 letni Marcin Luter miał przybić 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. To wydarzenie powszechnie traktowane jest jako początek Reformacji, która jako ruch religijno-społeczny miała na celu odnowę doktrynalną Kościoła katolickiego. 95 tez Marcina Lutra wskazywały na nadużycia związane z handlem... 

Rozumienie WIARY u Paula Tillicha

Rozumienie WIARY u Paula Tillicha
Ostatnie dni w kręgach protestanckich upłynęły pod znakiem obchodów Święta Reformacji. Poświęcono niejedno kazanie rozumieniu wiary u ks. dra Marcina Lutra. Jeśli chcesz poznać jak we współczesnej teologii ewangelickiej  pojmowana jest wiara, przyjdź na najbliższe spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Studenckiego – Pronoja w czwartek (4 listopada) na godz. 19:00. Spotkanie... 

Bezreligijne chrześcijaństwo

Bezreligijne chrześcijaństwo
Nie o tamten świat idzie, lecz o ten – na najbliższym spotkaniu młodzieżowym (czwartek, 6 maja o godz. 19:00 ) ks. Marcin Orawski przybliży nam ideę bezreligijnego chrześcijaństwa Dietricha Bonhoeffera. Wszyscy są serdecznie zaproszeni! Piotr Lorek  Read More →