Your are here: Home // Posts Tagged With Paweł

MIĘDZY WIERSZAMI – piękno perswazji Apostoła Pawła – czwartek, 19:00 – 21 października 2010

MIĘDZY WIERSZAMI - piękno perswazji Apostoła Pawła - czwartek, 19:00 - 21 października 2010
Zapraszamy wszystkich studentów i tych z dyplomami (!) na powakacyjne spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego PRONOJA, w trakcie którego omówimy walory estetyczne i retoryczne Listu Ap. Pawła do Filemona.   Read More →
Copyright © 2010-2014 PRONOJA – Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie we Wrocławiu.
Cidea Sp. z o.o.
SEO Service