You are here: Home // wydarzenia // Nabożeństwo młodzieżowe – 28 stycznia

Nabożeństwo młodzieżowe – 28 stycznia

Jeśli pomimo sesji egzaminacyjnej i niesprzyjających warunków atmosferycznych ktoś decyduje się spędzić godzinę w zimnym kościele, to znaczy, że istnieją ku temu ważne powody. W czwartkowy wieczór 28 stycznia dla dwudziestokilkuosobowej grupy studentów i członków wrocławskiej parafii tym powodem było nabożeństwo młodzieżowe. W mniejszym gronie niż w niedzielne poranki, z akompaniamentem zespołu zamiast organ, w blasku świec, zebrani mieli możliwość przeżywać społeczność z Bogiem i z sobą nawzajem.

Rozważanie na temat Jezusowej obietnicy „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” poprowadził ks. Marcin Orawski, wskazując na ogrom uzdrawiającej Bożej łaski, którą Stwórca może obdarować człowieka. Zagadnienie, aktualne nie tylko w kontekście egzaminów i nieubłaganej nieraz postawy wykładowców, od pewnego czasu dyskutowane było podczas spotkań studenckich.

Nabożeństwo, połączone z Wieczerzą Pańską, tradycyjnie miało swoją kontynuację w salce. Było to ostatnie przedsięwzięcie wrocławskich studentów w semestrze zimowym – pierwsze spotkanie, po egzaminach (powodzenia!) i feriach (gratulacje dla szczęśliwców!), dopiero 25 lutego, tradycyjnie o 19:00. Wszyscy młodzi duchem mile widziani!

Anna Fober

Tags:

comment closed