You are here: Home // archiwum spotkań, spotkania, wydarzenia, zdjęcia // Spotkanie z 27 maja 2010 r. – zdjęcia Anny Pawlukanis

Spotkanie z 27 maja 2010 r. – zdjęcia Anny Pawlukanis

Kilka zdjęć Anny Pawlukanis z pierwszego Międzywyznaniowego Klubu Filmowego (27 maja 2010 r.).

comment closed